Beloningsbeleid Stichting La Compagnie Baroque

De stichting heeft geen medewerkers in dienst en werkt uitsluitend met zelfstandigen. Alle zelfstandigen worden marktconform gehonoreerd voor hun bijdrage, of die nu artistiek of zakelijk van aard is.

Voor de uitvoerend kunstenaars wordt aangesloten bij de gagenorm van het Normafonds, zoals hieronder weergegeven: (Zie: stichtingnorma.nl)

Het NORMA fonds hanteert de volgende minimumgages per uitvoerende kunstenaar die is betrokken bij een project waarvoor een aanvraag wordt gedaan:

  • De minimumgage voor uitvoerende kunstenaars is € 320 per uitvoering of per dag.
  • Met betrekking tot repetitie- en/of montagedagen voorafgaand aan de eerste voorstelling, is de minimumgage € 135 per dag.
  • Van bovenstaande kan alleen worden afgeweken indien die afwijking in lijn is met wat is bepaald in de CAO Toneel en Dans en het onderhavige dienstverband van de uitvoerende kunstenaar(s) minimaal drie aaneengesloten maanden bedraagt.
  • Ten aanzien van dansers die als ZZP’er ingezet worden, geldt dat moet worden afgeweken van de gagenorm. Zij moeten conform artikel 14 lid 5 CAO Toneel en Dans worden gehonoreerd.