Stichting La Compagnie Baroque

RSIN-nummer
816362026

Mailadres
info@pearlsinbaroque.com

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het promoten en het uitvoeren, voor een zo breed mogelijk publiek, van (onbekende) achttiende-eeuwse barokmuziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Artistiek leider van Pearls in Baroque Noriko Amano brengt in de jaren 2023 en 2024 drie concerten per jaar/seizoen in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw. Op 26 februari en 6 mei 2023 staan Bachs Brandenburgse Concerten (nrs. 5 en 4) en F. Couperins Les Nations op het programma, aangevuld met een Cantate van Elisabeth Jacquet de la Guerre respectievelijk een Blokfluitconcert van Vivaldi, een Vioolconcert van Bach en een Klavecimbelconcert van Bach.

De serie van drie concerten in het seizoen 2023-2024 heeft het thema Bach and Beyond meegekregen. In die concerten staan steeds Bach en een andere barakcomponist centraal: op 12 november 2023 Herfstmatinee met Bach en Vivaldi, op 11 februari 2024 Wintermatinee met Bach en Rameau en op 30 mei Koffieconcert met Bach en Bernier. Het is de bedoeling dat deze concerten rond die data op een beperkt aantal locaties ook elders in den lande worden uitgevoerd.

Statutaire bestuurssamenstelling
Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

J.W. van de Gronden, voorzitter
R. van Baaren, secretaris/penningmeester
J.A.M. Abbing, lid

Verslag van de uitgeoefende activiteit 2022

Het jaar 2022 begon helaas met de annulering vanwege Corona-maatregelen van een op 8 januari in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw gepland concert. Het programma met De vier seizoenen van Vivaldi, een klavecimbelconcert van Goldberg en een concert voor klavecimbel en viola van Michael Haydn kon gelukkig alsnog op 18 september worden uitgevoerd.

Ook het op 7 juni eveneens in de Kleine Zaal geplande concert met La Françoise uit Les Nations van F. Couperin, een Klavecimbelconcert van Rameau en een Concert voor twee violen van Bach kon doorgang vinden. In de zomer is een LP-versie van de in 2021 uitgebrachte CD met Bachs Sonates voor viool en klavecimbel uitgekomen en in het najaar zijn CD-opnamen gemaakt van werken van Joseph en Michael Haydn.

Resultatenrekening 2022
Inkomsten 31.545
Kosten 28.045
3.500

Balans en staat van baten en lasten

Balans per 31 december 2022

Passiva
Kortlopende lening 1.837
Langlopende lening 14.706
Eigen vermogen 10.760
27.303
Activa
Vorderingen 4.747
Muziekinstrumenten 14.706
Voorraad CD’s 9.800
27.303

Stichting La Compagnie Baroque

RSIN-nummer
816362026

Mailadres
info@pearlsinbaroque.com

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het promoten en het uitvoeren, voor een zo breed mogelijk publiek, van (onbekende) achttiende-eeuwse barokmuziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Klaveciniste en artistiek leider van La Compagnie Baroque Noriko Amano heeft onder de titel “Pearls in Baroque” voor de periode 2021-2022 een programma samengesteld bestaande uit vier concerten in het Concertgebouw, twee CD-opnamen, een tournee met een ensemble door Nederland en Japan en master classes uitvoering barokmuziek voor leerlingen van Scholen voor Jong Talent. Vanwege de Corona-pandemie zijn de tournees en master classes helaas geschrapt.
Voor 2022 staan nog twee concerten in de Kleine Zaal (7 juni en 18 september) en CD-opnamen van werken van Joseph en Michael Haydn op het programma. Ook wordt een LP-versie van de in 2021 uitgebrachte CD met Bach’s Sonates voor viool en klavecimbel verwacht.

Statutaire bestuurssamenstelling
Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

J.W. van de Gronden, voorzitter
R. van Baaren, secretaris/penningmeester
J.A.M. Abbing, lid

Verslag van de uitgeoefende activiteit 2021

Vanwege de voortdurende Corona-pandemie moesten andermaal de meeste geplande activiteiten worden afgelast. Een dubbelconcert met CD-presentatie op 2 oktober 2021 in de Kleine Zaal van het Concertgebouw is voor een beperkt publiek wel doorgegaan. Het Pearls in Baroque ensemble onder leiding van klaveciniste Noriko Amano speelde Bach’s Sonates voor viool en klavecimbel alsmede L’Impériale uit Les Nations van François Couperin met barokdans door Emily van Baaren. Fondsen werden geworven voor het opnemen van een volgende CD met werken van de gebroeders Haydn en een nieuwjaarstournee van Pearls in Baroque in januari 2022.

Resultatenrekening 2021
Inkomsten 15.882
Kosten 11.239
4.643

Balans en staat van baten en lasten

Balans per 31 december 2021

Passiva
Kortlopende lening 1.667
Langlopende lening 14.706
Eigen vermogen 8.080
24.453
Activa
Vorderingen 1.247
Muziekinstrumenten 14.706
Voorraad CD’s 8.500
24.453

Verslag van de uitgeoefende activiteit 2020

In 2020 moesten vanwege de Corona-pandemie de meeste activiteiten worden afgelast. Een op 12 juni 2020 gepland concert in de Kleine Zaal van het Concertgebouw kon voor een beperkt publiek van twee keer 30 personen wel doorgang vinden. Barokvioliste Sayuri Yamagata en klaveciniste Noriko Amano hebben er Bach’s zes Sonates voor viool en klavecimbel (BWV 114-119) ten gehore hebben gebracht. Zij hebben deze stukken ook op CD opgenomen. De voor eind december 2020 geplande CD-presentatie is doorgeschoven naar het najaar van 2021.

Resultatenrekening 2020
Inkomsten (recette en schenking) 15.200
Kosten 15.362
-162

Balans en staat van baten en lasten

Balans per 31 december 2020

Activa
Vorderingen 1.453
Muziekinstrumenten 14.706
Voorraad CD’s 1.200
17.359
Passiva
Crediteuren 97
Leningen 17.706
Eigen vermogen -444
17.359

Verslag van de uitgeoefende activiteit 2019
In 2019 zijn concerten georganiseerd in de Engelse kerken van Amsterdam en Den Haag, waar barokvioliste Sayuri Yamagata en klaveciniste Noriko Amano Bach’s zes Sonates voor viool en klavecimbel (BWV 114-119) ten gehore hebben gebracht. Zij hebben deze stukken in november op CD opgenomen. Vervolgens zijn voorbereidingen getroffen voor de CD-presentatie in de Kleine Zaal van het Concertgebouw op 12 juni 2020.

Resultatenrekening 2019
Recette 2.700
Kosten (incl. CD-opname) 7.464
-4.664

Balans en staat van baten en lasten

Balans per 31 december 2019

Activa
Vorderingen 4.954
Muziekinstrumenten 14.706
Voorraad CD\’s 1.200
20.860
Passiva
Crediteuren 6.433
Leningen 14.706
Eigen vermogen -279
20.860